Lokalepriser

Priser for at bruge vores lokaler:

Medlemmer af Sundholm 8: Gratis

Medlemskontingent, personligt medlemskab: 100 kr./år

Medlemskontigent, foreninger: 200 kr./år

Medlemskontingent, politiske organisationer: 750 kr./år