Organisation

I marts 2014 blev foreningen "Foreningshuset Sundholmsvej 8" dannet som led i en strategi for at fortsætte og udvikle på de mange gode borgerinitiativer, som blandt andre Sundholmskvarterets Områdeløft i årene forinden havde været med til at opdyrke. Foruden at sikre et lokalt samlingssted, var visionen at få et brugerdrevet foreningshus, som involverer lokalsamfundet og skaber en større sammenhængskraft og deltagelse.

Foreningen har i dag ca. 50 medlemmer og tre faste lejere. 

Den daglige ledelse af huset varetages af sekretariatet.

Den strategiske ledelse varetages af bestyrelsen i foreningen "Foreningshuset Sundholmsvej 8".