Skip to main content

Husorden

Før du bruger huset, skal du orientere dig i vores husorden. Det er vigtigt, at du overholder den, så vi kan holde huset pænt og tilgængeligt for alle dem, der bruger det.

Adgang

Brug altid hoveddøren.

Som medlem får du udleveret en nøglebrik med personlig kode. Nøglebrikken giver adgang til huset i tidsrummet 7.00 til 23.00 på alle ugens dage. Ved indmeldelse får du instruktion til alarmsystemet. Ekstra nøglebrik kan tilkøbes for 200 kroner.

Hvis du overdrager nøglebrikken til en anden, skal du give Husets Kontor besked.

Lokalerne i stueplan er handicapvenlige. Her finder du ”Salen” og ”Dagligstuen” samt handicapvenligt toilet. Der er udvendig elevator.

Nøgle til have hænger på opslagstavlen i Salen.

Nøgle til elevatoren hænger hos Husets Kontor.

Alarm og afgang

Inden du sætter alarmen til, skal du sikre dig, at der ikke er andre i huset, og at alle vinduer er lukket, og alle døre er lukket og låst – også havedøren og døren til baggården.

Gå en runde og tjek, at der ikke er nogen på kontorer og i mødelokaler på alle etager.

Det kræver ikke nøglebrik at tilkoble alarmen, men en fælles kode, som du får udleveret sammen med nøglebrikken.

Du skal slukke for kaffemaskinerne.

Affaldssortering

Vi sorterer affald i huset, og det er din pligt at sortere affaldet korrekt.

Der er opsat affaldsspande til metal, glas, pap/karton, plast og drikkevarekartoner, madaffald og restaffald i køkkenerne. Der er informative skilte, så I kan sortere korrekt. Hvis du er i tvivl om et stykke affald, kan du slå det op i Københavns Kommunes Affalds ABC.

Vi opdager ofte fejl, så vær opmærksom på, at beskidt pap såsom paptallerkner og papkrus samt servietter skal i restaffald, at kartoner skal i plastaffald, og at plastikemballage skal i plastik.

Hvis du har batterier og andet affald, vi ikke har sortering til, skal du tage det med hjem.

Hvis der meget madaffald fra din aktivitet, skal du gå ud med det i containeren til madaffald.

Der står en container til madaffald foran huset – her er også en container til restaffald. Inde i cykelgården finder du containere til plast og metal, og i hjørnet er der pap. I den “hemmelige” gang er der glas og pant.

Husk at komme pant i en lukket pose, hvis du vil donere det til huset.

Booking

Husk at booke til det tidsrum, I skal bruge lokalet (inklusiv klargøring og oprydning). Husk at afmelde en booking, hvis I ikke skal bruge lokalet alligevel – så kan nogle andre få glæde af det.

Booking sker gennem husets kontor. Ledige tider kan ses vores hjemmeside.

Børn

Børn er velkomne i huset, men de skal være under opsyn af en voksen, når de færdes i huset.

Facebookgruppe

Sundholm 8 har en privat Facebookgruppe for sine medlemmer.

Kaffe

Du skal medbringe din egen kaffe til at lave kaffe af. Husets kaffe er kun til ansatte i huset. Husk at slukke kaffemaskinerne efter brug.

Køkkener

Inden du forlader Sundholm 8, skal køkkenet være pænt og ryddeligt, og brugt service skal i opvaskevasken.

Du skal sætte opvaskemaskinen i gang, hvis den er fuld. Der er tabs under vasken.

Du er velkommen til at bruge husets køleskabe, når I har en aktivitet eller et arrangement. Du skal tage alle jeres rester, øvrige mad- og drikkevarer med hjem. Husets kontorbrugere spiser det ikke, og vi ender med at smide det ud.

Hvis du har medbragt service, fade, skåle mv., skal du også tage dem med hjem.

Husets Kontor

Husets Kontor er åbent tirsdag-onsdag-torsdag klokken 9-14.

Du kontakter kontoret på telefon 31 72 55 49 eller mail kontor@sundholm8.dk

Oprydning og rengøring

Du skal stille borde, stole og øvrigt inventar på plads, hvor det stod, da du kom.

Du skal stille brugt service i opvaskemaskinen og sætte den i gang, hvis den er fyldt.

Hvis der skal males, tegnes eller andre ting, der kan ridse, er det den mødeansvarliges pligt at sørge for, at der er noget, der beskytter bordene.

Før og efter brug skal du spritte borde af. Der står sprit og engangsklude fremme i lokalerne. Engangskludene skal i restaffald.

Du skal lufte ud før og efter brug af lokalet.

Sørg for at holde toiletterne pæne.

Tjekliste ved endt møde og lukning af huset

  • At borde og stole er sat på plads
  • At bordene er tørret af, og køkkenet er ryddet op
  • At opvaskemaskinen er sat i gang, hvis den er fyldt
  • At kaffemaskinen er slukket
  • At døre og vinduer er lukket og låst, hvis du er den sidste, der går (husk havedøren og døren til baggården)
  • At affaldsspandene er tømt
  • At tilslutte alarmen, hvis du er den sidste, der går (tjek, at du er den sidste)