Skip to main content

Kom til husmøder

Hver anden måned holder vi husmøde for arrangører i Maskinhallen og andre interesserede.

På husmøderne drøfter vi, hvad der fungerer, og hvad der skal forbedres for at kunne holde gode arrangementer i Maskinhallen. Her kan du også dele erfaringer med andre om arrangementer i Maskinhallen.

Husmøderne varer en time og er hver anden måned.

Datoerne bliver annonceret på vores Facebookside og i vores kalender på hjemmesiden. Husmøderne er som udgangspunkt i Maskinhallen.