Skip to main content

Maskinhallens historie

Maskinhallen er en ressource, som medlemmerne af Sundholm 8 har kunnet bruge til åbne og offentlige arrangementer siden 2022. Stedet er med til at åbne Sundholm 8 for lokalområdet.

Maskinhallen var oprindeligt leverandør af lys og varme til Sundholm og var derfor en central bygning på området.

Samarbejdet omkring bygningen har pustet nyt liv i bygningen – den er samlingspunkt for sociale og kulturelle aktiviteter og arrangementer: koncerter, foredrag, fællesspisninger, byttemarkeder, højtidsbestemte arrangementer, maduddeling, nycirkusforestillinger, debatarrangementer, workshops og meget mere.

Maskinhallen har et barområde og et professionelt køkken, der gør stedet egnet til mange forskellige slags aktiviteter og arrangementer.

Det er blevet muligt gennem en treårig bevilling fra Kultur- og Fritidsudvalget. Det er Sundholm 8, Frivilligcenter Amager, Lille storbyteatret GLiMT Amager, Kirkens Korshær og Amager Vest Lokaludvalg, der har indgået et samarbejde.

Maskinhallen stod ulejet hen, men i samarbejdet kunne de se mange muligheder for stedet og lokalområdet. Amager Vest Lokaludvalg finansierede lejen i pilotperioden i 2021 for at sikre, at Københavns Ejendomme ikke fandt nogle andre interesserede i mellemtiden. Samtidig var det en mulighed for at vise, hvad stedet kan – på trods af corona. Grundlovsdagsfejringen i 2021 blev holdt i Maskinhallen, og her kunne politikerne se potentialet i bygningen.

Tanken bag Maskinhallen er, at arrangementerne skal være tilgængelige for mennesker, der kommer på Sundholm og for mennesker i lokalområdet samt resten af Amager og København. Aktiviteterne og arrangementerne åbner Sundholm op og samler mennesker på tværs af baggrund og sociale vilkår.