• Modtag nyhedsbrevet og følg med!

    Modtag nyhedsbrevet og følg med!

  • 1

Stor bevilling til udvidelse

Foreningshuset er blevet tilgodeset i københavns kommunes budgetforhandlinger for 2020. Vi har således fået midler til at istandsætte 2. sal og får dermed plads til endnu flere aktiviteter fremover.


I budgetaftalen står der følgende:
"Parterne er enige om at istandsætte 2. sal på Sundholm 8, så den kan rumme flere foreninger og medlemmer. Foreningshuset Sundholm 8 har eksisteret i otte år og huser over 60 lokale foreninger og borgergrupper, der holder deres frivillige aktiviteter i foreningshuset.

Der afsættes:
− 2,8 mio. kr. på anlæg i 2020 til istandsættelsen af 2. sal på Sundholm 8.
− 0,1 mio. kr. årligt på service i 2020 og frem til afledt drift."


Tak til de frivillige kræfter som har gjort det muligt, tak til alle foreningerne som har støttet op om vores fællesskab - og tak til politikerne på Københavns Rådhus for at anerkende det store potentiale for fortsat udvikling af vores hus.

 

Læs vores 5-års jubilæumsmagasin her