Kontorbrugere

Sundholm 8 er delvist finansieret ved, at have faste kontorbrugere. Kontorbrugerne arbejder alle med borgerinddragelse og lokalsamfund på forskellige måder eller har en faglig viden, der kan styrke huset – både som kontorfællesskab og som et fællesskab for civilsamfundet.

Ofte arbejder kontorbrugerne sammen om projekter, videndeler og trækker på hinandens netværk og kompetencer. Det giver synergieffekt.

For brugere af huset er de faste kontorbrugere også en adgang til et stort netværk, faglig viden, aktiviteter i lokalområdet, frivilligt arbejde samt råd og vejledning. Læs om hvad kontorbrugerne hver især laver, og tøv ikke med at tage kontakt.

Amager Vest Lokaludvalg

Amager Vest Lokaludvalg er talerør for borgerne i bydelen og er sat i verden for at styrke nærdemokratiet. Udvalget arbejder for, at politikerne på Rådhuset tager hensyn til borgernes ønsker og holdninger og afgiver for eksempel høringssvar i alle sager, der påvirker lokalområdet.

Kom med til udvalgsmøde
Udvalget består af 23 medlemmer, hvoraf 15 repræsenterer lokale foreninger og 8 repræsenterer politiske partier. De mødes alle i Foreningshuset til lokaludvalgsmøde en gang om måneden, hvor du også meget gerne må deltage. Den første halve time er altid sat af til, at borgere kan stille spørgsmål og komme med forslag.

Amager Vest Lokaludvalg råder over en årlig bydelspulje på cirka 2,7 millioner kroner, og det er derfor muligt at søge om støtte til forskellige projekter som for eksempel en festival, et idrætsarrangement eller andre aktiviteter.

Frivilligcenter Amager

Frivilligcenter Amager har kontor i Foreningshuset Sundholm8 er en paraplyorganisation for foreningsliv og frivillige projekter. Centrets formål er at støtte og udvikle frivilligheden på Amager gennem konsulentbistand og faglig sparring, kurser, rekruttering af frivillige og udviklingsprojekter.

Hvad er et frivilligcenter?
Et frivilligcenter er en non-profit organisation, der har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivillige, sociale indsats for sårbare og socialt udsatte mennesker på lokalt plan.

Frivilligcenter Amager gør det muligt for alle at finde at finde og udføre frivilligt arbejde, starte en forening og finde de sociale, kulturelle og idrætslige tilbud, der eksisterer på Amager. Centrets bestyrelse består af repræsentanter for Amagers foreningsliv.

Bio-Salon

Visionen i Bio-Salon er at udfolde livshistoriers frigørende potentiale. Formålet er nye perspektiver og indsigt, at samle de røde tråde – og skabe en meningsfuld fortælling om dig selv, i et fællesskab.

Bio-Salon gør plads til den indre natur, gøder refleksion, selvforståelse og evnen til at træffe bæredygtige livsvalg. Udbyttet er en stærkere følelse af sammenhæng, mening, identitet og tilhørsforhold.

Gennem et personligt og poetisk udtryk forbinder du fortid med nutid – og får redskaber til at forholde dig konstruktivt til fremtiden.

Det er en skabende proces med en terapeutisk virkning.

Du kan kontakte Roberta Montanari på e-mail: kontakt@biosalon.dk eller ring: 30 35 72 79

GLiMT Amager

GLiMT Amager er Københavns nye lille storbyteater siden 2021. De udspringer af scenekunstkompagniet GLiMT, som blev grundlagt i 2002 af Lars Lindegaard Gregersen og Camila Sarrazin.

De arbejder med et bredt udtryk inden for discipliner moderne cirkus, fysisk teater, dans, installationskunst, livemusik og lydvandringer.

Deres base er Maskinhallen på Sundholm, hvor de skaber vores forestillinger og inviterer publikum indenfor for at opleve work-in-progress-visninger og deltage i kulturelle arrangementer. De spiller også på andre lokationer, og de underviser i cirkus og fysisk teater både med deres egne workshops og hos skoler, institutioner og andre interesserede grupper.

Du kan kontakte GLiMT Amager på info@glimtamager.dk

GLiMT Amager er støttet af Københavns Kommune under Lille Storbyteaterordningen.

Vil du være fast kontorbruger?

Kontakt os gerne og hør om mulighederne for at bruge lokalerne samt priser for årligt kontingent og kontorpakke.

Få mere at vide her

SekretariatBestyrelse