Skip to main content

Kontorbrugere

Sundholm 8 er delvist finansieret ved, at have faste kontorbrugere. Kontorbrugerne arbejder alle med borgerinddragelse og lokalsamfund på forskellige måder eller har en faglig viden, der kan styrke huset – både som kontorfællesskab og som et fællesskab for civilsamfundet. Faste kontorbrugere skal være non-profit foreninger.

Ofte arbejder kontorbrugerne sammen om projekter, videndeler og trækker på hinandens netværk og kompetencer. Det giver synergieffekt.

For brugere af huset er de faste kontorbrugere også en adgang til et stort netværk, faglig viden, aktiviteter i lokalområdet, frivilligt arbejde samt råd og vejledning. Læs om hvad kontorbrugerne hver især laver, og tøv ikke med at tage kontakt.

Amager Vest Lokaludvalg

Amager Vest Lokaludvalg er talerør for borgerne i bydelen og er sat i verden for at styrke nærdemokratiet. Udvalget arbejder for, at politikerne på Rådhuset tager hensyn til borgernes ønsker og holdninger og afgiver for eksempel høringssvar i alle sager, der påvirker lokalområdet.

Kom med til udvalgsmøde
Udvalget består af 23 medlemmer, hvoraf 15 repræsenterer lokale foreninger og 8 repræsenterer politiske partier. De mødes alle i Foreningshuset til lokaludvalgsmøde en gang om måneden, hvor du også meget gerne må deltage. Den første halve time er altid sat af til, at borgere kan stille spørgsmål og komme med forslag.

Amager Vest Lokaludvalg råder over en årlig bydelspulje på cirka 2,7 millioner kroner, og det er derfor muligt at søge om støtte til forskellige projekter som for eksempel en festival, et idrætsarrangement eller andre aktiviteter.

Danish Development Research Network (DDRN)

Danish Development Research Network (DDRN) er en ikke-statslig organisation, som formidler ny forskning inden for alle videnskabelige discipliner til fremme af bæredygtig udvikling i lande i det Globale Syd samt over for globale udfordringer.

DDRN.dk publicerer engelsksprogede artikler med fokus på forskningens betydning for opfyldelse af FNs Verdensmål. DDRN.dk støtter fri forskning og ligeværdige Syd-Nord partnerskaber i forskning.

Medlemskab af DDRN er åbent for forskere, studerende, bistandspraktikere, offentlige og private institutioner og andre, som arbejder med dannelse, kommunikation og anvendelse af viden til fremme af bæredygtig udvikling i Globale Syd lande.

Frivilligcenter Amager

Frivilligcenter Amager har kontor i Foreningshuset Sundholm8 er en paraplyorganisation for foreningsliv og frivillige projekter. Centrets formål er at støtte og udvikle frivilligheden på Amager gennem konsulentbistand og faglig sparring, kurser, rekruttering af frivillige og udviklingsprojekter.

Hvad er et frivilligcenter?
Et frivilligcenter er en non-profit organisation, der har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivillige, sociale indsats for sårbare og socialt udsatte mennesker på lokalt plan.

Frivilligcenter Amager gør det muligt for alle at finde at finde og udføre frivilligt arbejde, starte en forening og finde de sociale, kulturelle og idrætslige tilbud, der eksisterer på Amager. Centrets bestyrelse består af repræsentanter for Amagers foreningsliv.

GLiMT Amager

GLiMT Amager er Københavns nye lille storbyteater siden 2021. De udspringer af scenekunstkompagniet GLiMT, som blev grundlagt i 2002 af Lars Lindegaard Gregersen og Camila Sarrazin.

De arbejder med et bredt udtryk inden for discipliner moderne cirkus, fysisk teater, dans, installationskunst, livemusik og lydvandringer.

Deres base er Maskinhallen på Sundholm, hvor de skaber vores forestillinger og inviterer publikum indenfor for at opleve work-in-progress-visninger og deltage i kulturelle arrangementer. De spiller også på andre lokationer, og de underviser i cirkus og fysisk teater både med deres egne workshops og hos skoler, institutioner og andre interesserede grupper.

Du kan kontakte GLiMT Amager på info@glimtamager.dk

GLiMT Amager er støttet af Københavns Kommune under Lille Storbyteaterordningen.

NUNCA MÁS – Internationalt netværk for menneskerettigheder og psykosocialt arbejde

Nunca Más er en menneskerettighedsbaseret udviklingsorganisation, der stræber efter at afbøde konsekvenserne af alvorlige menneskerettighedskrænkelser, såsom kollektiv vold.

De støtter og styrker ofre/overlevere for menneskerettighedskrænkelser og søger at ændre de forhold, der fastholder kollektiv vold gennem forebyggende strategier.

Nunca Más (betyder “aldrig igen”). Udtrykket Never Again kommer fra Latinamerika og er relateret til diktaturers store krænkelser af menneskerettighederne, og især betydningsfulde i landene i den sydlige kegle. Forbrydelserne, ”de forsvundne”, statsterrorismens politiske vold, at fortidens rædsler aldrig vil blive gentaget igen.

De arbejder i øjeblikket på projekter i Honduras, Zimbabwe, Ecuador, Filippinerne og Sri Lanka.

Områdefornyelsen Sønderbro

Områdefornyelsen Sønderbro arbejder i kvarteret omkring Hørgården og Sundholm på Amager. De er et lille sekretariat med 5-8 medarbejder som arbejder med projektet. I løbet af de næste 5 år kommer der til at ske en masse i området – og du kan være med. Følg med eller tag kontakt til dem via deres sociale medier eller deres hjemmeside. Områdefornyelsen løber fra 2024 til 2029.

Hvad er en Områdefornyelse?

Københavns Kommune sætter områdefornyelser i gang i de kvarterer i byen, hvor der er brug for en særlig indsats.

Størstedelen af det kvarter, Områdefornyelsen kalder ’Sønderbro’ er udpeget som et udsat byområde. For løfte kvarteret igangsættes Områdefornyelsen – en 5-årig indsats, der skal støtte op om de mange gode tiltag, der allerede er i gang, men også tilføre nye muligheder.

Områdefornyelsen skal sammen med beboere og lokale aktører sætte en retning for de fysiske, sociale og kulturelle forandringer, der kan gøre kvarteret til et endnu bedre sted at bo og være.

Vil du være fast kontorbruger?

Kontakt os gerne og hør om mulighederne for at bruge lokalerne samt priser for årligt kontingent og kontorpakke.

Få mere at vide her

SekretariatBestyrelse