Sundholm 8’s historie

Sundholm 8 blev indviet som foreningshus i marts 2015, og huset er en udløber af Sundholmskvarterets områdeløft i årene forinden. I dag har huset godt 50 medlemmer.

Foreningshuset er en udløber af Sundholmskvarterets områdeløft, der sluttede i 2014. Områdeløftet var gennem fem år med til at skabe netværk og en tiltrængt opfriskning af kvarteret. Alle de nye forbindelser, der blev skabt, fik en fast base i foreningshuset.

I marts 2014 blev foreningen “Foreningshuset Sundholmsvej 8” dannet som led i en strategi for at fortsætte og udvikle på de mange gode borgerinitiativer, som blandt andre Sundholmskvarterets Områdeløft i årene forinden havde været med til at opdyrke. Foruden at sikre et lokalt samlingssted, var visionen at få et brugerdrevet foreningshus, som involverer lokalsamfundet og skaber en større sammenhængskraft og deltagelse.

I marts 2015 blev huset officielt indviet. Inden da var det allerede blevet hjemsted for mange foreninger, frivillige og hel- eller halvoffentlige instanser.

Foreningshuset bestod fra starten af cirka 30 medlemsorganisationer og er vokset til at have godt 50 medlemsorganisationer. Huset er vokset sig så stort, at andensalen er blev sat i stand og venter på godkendelse til at blive taget i brug, og at Maskinhallen er blevet tilføjet som et lokale, medlemmerne kan bruge til åbne og offentlige arrangementer.

Sundholm 8 lægger årligt ramme til omkring 1000 aktiviteter.