Skip to main content

Sundholm 8’s historie

Foreningshuset Sundholm 8 er et lokalt mødested for foreninger, hel- og halvoffentlige aktører, og det understøtter foreningslivet på Amager. Huset blev indviet i 2015 – og foreningen blev stiftet året før.

Sundholm 8 ligger i den gamle forvalterbygning på Sundholmsområdet, og bygningen husede Sundholmskvarterets Områdeløft 2010-2015. Foreningshuset er en udløber af, at Områdeløft var med til at skabe netværk og en tiltrængt opfriskning af kvarteret. Alle de nye forbindelser, der blev skabt, fik en fast base i foreningshuset.

I marts 2014 blev foreningen “Foreningshuset Sundholmsvej 8” dannet som led i en strategi for at fortsætte og udvikle på de mange gode borgerinitiativer, som blandt andet Sundholmskvarterets Områdeløft i årene forinden havde været med til at opdyrke. Foruden at sikre et lokalt samlingssted, var visionen at få et brugerdrevet foreningshus, som involverer lokalsamfundet og skaber en større sammenhængskraft og deltagelse. I marts 2015 blev huset officielt indviet. Inden da var det allerede blevet hjemsted for mange foreninger, frivillige og hel- eller halvoffentlige instanser.

Foreningshuset bestod fra starten af cirka 30 medlemsorganisationer og er vokset til at have godt 80 medlemsorganisationer i 2024. I 2023 var der over 1300 borgerdrevne aktiviteter i Sundholm 8, så foreningshuset har med tiden fået brug for mere plads til at udfolde sig. Andensalen er blev sat i stand og er blevet taget i brug i 2024, og Maskinhallen er blevet tilføjet som et lokale, medlemmerne kan bruge til åbne og offentlige arrangementer fra og med 2022.

Sundholm 8 huser blandt andet møder, workshops, generalforsamlinger, IT-undervisning og netværk for seniorer og foredrag. Der er mulighed for at lave eller anrette mad til de forskellige aktiviteter. Hvert år fejrer Sundholm 8 og Frivilligcenter Amager Grundlovsdag sammen med politisk debat, gode snakke, grillmad og livemusik i haven.