Skip to main content

Et frirum, der bryder ensomhed

6. oktober 2021

Ældrenetværket er en forening, der bekæmper ensomhed blandt kvinder. De mødes en gang om ugen i Foreningshuset, hvor de blandt andet spiser sammen og syr.

Ældrenetværket er en forening, der rummer alle, og specielt ensomhed blandt medlemmerne er noget, som foreningen forsøger at komme til livs. For Suraya Perveen er det Ældrenetværket, der gør, at hun kommer ud ad døren til Foreningshuset Sundholm 8: ’’Jeg kommer ikke så meget ud, så foreningens møder gør, at jeg kommer ud og får et fællesskab med andre, der også bor i mit område. Vi følges herover og snakker på vejen – det gør, at jeg kommer i rigtig godt humør’’.

Selv om de fleste af foreningens medlemmer er kvinder med pakistansk baggrund, er alle velkomne.

Søsterskabets bånd

Ældrenetværket er naturligvis målrettet ældre kvinder, men som Suraya fortæller, så er deres kultur anderledes: ’’Fra 50 år føler man sig gammel i vores kultur, men der er ingen aldersgrænse’’. Derfor er mange af kvinderne i Ældrenetværket 50-55 år.

Til foreningens møder foregår snakken for det meste på urdu, og dette er netop, fordi foreningen ønsker at skabe et frirum for kvinderne.

dem har nemlig været igennem det ene sprogkursus efter det andet, hvor de føler, de ikke kan være sig selv. Derfor ønsker foreningen ikke, at de også skal presses til at tale dansk til samværet med de andre medlemmer.

Jagten på transport

Desværre er der én ting, som forhindrer en del medlemmer i at dukke op hver torsdag: transport. Mange af kvinderne er nemlig ældre og har gangbesvær, hvorfor dem, der har bil, hjælper så meget, som de kan.

Transporten er et problem, men foreningen har ikke ressourcer til at løse problemet. Ældrenetværkets ønsker en ordning, hvor dem, der bor længst væk/er gangbesværede, kan blive hentet, så fremmødet kunne blive større – og dermed bekæmpe ensomheden.

Samværets glæde

For kvinderne i Ældrenetværket er det madklubber, gymnastik og ture til Bakken og Tivoli, som krydrer deres foreningsliv. Og hver torsdag står den på hygge og samvær, når kvinderne mødes i Foreningshusets lokaler: ’’Ældrenetværket betyder meget for os, og hver torsdag siger vi nej til at passe børnebørnene, for denne dag er reserveret til os; det er vores dag’’.

Ældrenetværket mødes hver torsdag fra kl. 10.00-14.00 i Foreningshuset Sundholm 8

Kontakt Naghma for flere informationer, eller hvis du vil være med: 52 53 35 75